Planet Sport

  Pre prikupljanja podataka, Online prodavnica Planet Sport obaveštava kupce na koje se podaci odnose o sledećem:

  • da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka Planet Sport, sa sedištem u Kneza Miloša, 8, 36210 Vrnjačka Banja;
  • da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Online prodavnice, bezbednost korisnika Online prodavnice, i omogućavanje elektronske trgovine posetiocima Online prodavnice u skladu sa zakonom;
  • da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
  • da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik onlajn prodavnice nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za registraciju i kupovinu na onlajn prodavnici;
  • da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika onlajn prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;
  • da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.


  U ime Planet Sporta obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Planet Sporta odgovorni su za poštovanje Politike zaštite privatnosti.

  Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

  Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

  Korišćenje naših servisa podrazumeva Vašu saglasnost sa navedenim uslovima korišćenja. 

  Planet Sport obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovora o kupoprodaji preko Internet stranica. Lični podaci koje prikupljamo od Vas su: ime i prezime, elektronska adresa, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona. Sve vaše lične podatke dobijamo direktno do Vas. 

  Prilikom korišćenja usluge Online kupovine Planet Sport obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu:
  •    realizacije porudžbine i dostavljanja informacija o statusu porudžbine (npr. obaveštenje kupca o vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.); omogućavanja kupcima podnošenje reklamacija i povrata; pohranjivanja bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici Internet stranica mogu kreirati; otkrivanja i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare.


  Naša Internet stranica uključujući i odeljak za Online kupovinu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Neregistrovanog korisnika”. Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta. Planet Sport nema pristup lozinkama, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu info@planetsport.rs s tim da e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik.


  U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “Neregistrovanog korisnika” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, adresa i mesto prebivališta odnosno adresa isporuke i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Planet Sport verovatno neće moći da obradi Vašu porudžbinu i dostavi Vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.


  Lične podatke osobe kao što su ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine od strane korisnika, delimo sa našim partnerima za logistiku kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Naši poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.


  Prilikom plaćanja Vaše narudžbine platnom karticom putem interneta bićete preusmereni na stranicu WSPay. Unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu.


  Pored ovde navedenih podataka Planet Sport ima ovlašćenje da ukoliko kupac želi da kupi (online ili tradicionalnom kupovinom u maloprodajnim objektima) proizvode sa načinom plaćanja preko ,,administrativne zabrane na zaradu,, odnosno kroz sindikalnu prodaju, u i to u onim situacijama u kojima je dozvoljena i regulisana ta mogućnost, može u cilju zaključenja takvog ugovora, od kupca da zahteva dostavljanje dodatne dokumentacije koja može da sadrži podatake o mestu zaposlenja, podatke o zaradi, kao i određene podatke iz lične karte uključujući i JMBG. Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji sa administrativnom zabranom.


  Takođe Planet Sport je u obavezi po osnovu propisa koji regulišu oblast zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode. U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnu adresu, ukoliko je potrebno npr. slanje robe ali i druge podatke u zavisnosti od načina okončanja postupka reklamacije kao što je broj tekućeg računa (zbog vraćanja iznosa vrednosti kupljene robe) ali i drugi podaci ukoliko su potrebni radi ispunjenja obaveza u vezi sa postupkom rešavanja reklamacije. Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije. 

  Imate mogućnost da se na našoj Internet stranici prijavite za naš Newsletter. Ako ste pristali da primate naš Newsletter, koristimo Vašu e-mail adresu i eventualno Vaše ime za slanje
  informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/ konkursima, novostima i
  ponudama prodavnica. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja Newslettera.

  Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

  Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni. Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami dok treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

  Naši pouzdani partneri odnosno pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koja nam pomažu u redovnom poslovanju. To mogu biti lica koja razvijaju i održavaju IT rešenja i platforme, servere, agencije za personalizovanje loyaliti i drugih kartica, logistički partneri, kao i lica koja Vam pružaju usluge u ime Planet Sporta, npr. za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe; Ovi pružaoci usluga su u skladu sa zaključenim ugovorima u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili uz obavezu da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

  Koliko dugo čuvamo vase lične podatke?
  Vaše lične podatke čuvamo određeno vreme dok su potrebni za svrhu obrade, nakon čega
  ih brišemo ili onemogućavamo pristup. Kriterijumi na osnovu kojih je određeno vreme za koje se podaci čuvaju su: dužina trajanja Vašeg ugovornog odnosa, sve dok imamo uspostavljene odnose sa Vama ili prema zakonskim uslovima koji se primenjuju na nas.

  Planet Sport zadržava pravo da bilo kada izmeni ova pravila privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet stranici "Planet Sport" ili obaveštavanjem potrošača na drugi adekvatan način. 

   

  U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi postupanja ili zaštite Vaših ličnih podataka, možete nam se obratiti na e-mail adresu: info@planetsport.rs ili pozivom na broj telefona: 063/599-002.

   

   

   

   

  Planet Sport © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.